22:26, sob, 1. Okt

Cene položnic Mariborskega vodovoda višje za 23,8 odstotka?

Cena položnice Mariborskega vodovoda se bo, če bo mestni svet Mestne občine Maribor na seji predlog potrdil, precej povišala. Kot kaže kar za 23,8 odstotka.

In kakšno je pojasnilo odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev za preteklo obračunsko obdobje?

V gradivu za prihajajočo sejo je zapisano: Predračunski stroški vodarine za leto 2022 so za 33,4 % višji od lastne cene za leto 2021. Predračunske cene za leto 2022 pa so za 23,80 % višje od trenutno veljavnih cen, ki jih plačujejo uporabniki. Glavni razlog je uvodoma predstavljen dvig cen električne energije, ki se odraža na višjem strošku električne energije (I.1), višjih stroških črpanja vode (II.1) in višjih stroških tranzita (V.1).

“Glede na navedeno predlagamo spremembo cene vodarine sicer iz trenutno veljavne cene 0,7437 EUR/m3 na 0,9207 EUR/m3.” (brez DDV)

V okviru javne službe se na omenjenem ozemlju v sistemu podjetja, oskrbuje približno 166 tisoč porabnikov iz 223 naselij. Povprečna velikost gospodinjstva šteje 2,4 člana s povprečno mesečno porabo 8 m3 na gospodinjstvo. Za kubični meter trenutno v povprečnem gospodinjstvu plačajo 5,95 evrov oz. 6,51 z DDV. V kolikor bodo predlog podprli, bo isto gospodinjstvo plačalo 7,36 evrov oz. 8,06 z DDV.

V gradivu so na Mariborskem vodovodu dejali, da cene v sistemu Mariborskega vodovoda niso primerljive s cenami na drugih območjih: “ker vključujejo tudi stroške obračuna vode, ki zajemajo vodenje evidenc o prodani količini vode, ki jih koristijo tudi druge javne službe in podjetje pri obračunu svojih storitev (odvajanje in čiščenje odpadne vode), ki so vezane na prodano količino vode, bremenijo pa samo javno službo vodo oskrbe. Prav tako ceno vodarine bremenijo stroški katastra, ki so po veljavni zakonodaji naloga in obveznost občin in bi stroške morale v celoti pokrivati posamezne občine.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *