21:12, ned, 21. Jul

Predstavili zaključek projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Hajdina

Na sedežu občine Hajdina so danes podrobneje predstavili zaključek projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Hajdina«. Projekt, eden večjih v zadnjih letih v občini Hajdina je zaključen po skoraj dveh letih.

Namen investicije, ki se je pričela v mesecu marcu 2022, je bil izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Gre za območje, ki je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, tehničnimi in okoljskimi standardi, poroča PeTV.

Projekt je vključeval izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema.

V sklopu projekta se je izgradilo:
– v naselju Slovenja vas 16 odcepov sekundarne kanalizacije v dolžini 1.782,70m,
– v naselju Hajdoše 13 odcepov sekundarne kanalizacije v dolžini 1.795,40m s tremi prečrpališči in dvema internima hišnima črpališčema,
– v naselju Skorba 6 odcepov sekundarne kanalizacije v dolžini 704,20m.

Skupna dolžina novih sekundarnih odcepov znaša 4.282,30 m. Na sistemu je vgrajenih tudi novih pet črpališč.

Z zaključkom projekta se je omogočila priključitev na sistem kanalizacije Hajdina:
– v naselju Slovenja vas 56 gospodinjstvom,
– v naselju Hajdoše 49 gospodinjstvom,
– v naselju Skorba 25 gospodinjstvom,
kar pomeni, da se bo na novo omrežje priključilo skupaj 336 občanov. Prav tako se je omogočila priključitev 43 nezazidanih gradbenih parcel.

Pogodbena vrednost projekta je znašala 935.176,04 EUR brez DDV in projekt se je zaradi dodatnih izvedenih del podržal za 89.584,84 EUR brez DDV, kar rezultira v skupni vrednosti projekta 1.024.760,85 EUR brez DDV višino porabljenih sredstev.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Vsa dela je izvajalo na razpisu izbrano podjetje IMP d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana, v skupnem nastopu s partnerjem: V3, gradnja in inženiring d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30/a, 1231 Ljubljana -Črnuče.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

TEKST IN FOTOGRAFIJE – vir Javne službe Ptuj

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.