23:52, sob, 9. Dec

Javna razgrnitev OPPN za gramoznico na Dobravi

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico na Dobravi

1. člen
Javno se razgrne osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico na Dobravi, ki zajema del parcele št. 368, del parcele št. 367 ter del parcele št. 369 vse k.o. Dobrava.

2. člen
Javna razgrnitev traja od vključno 30. september 2011 do vključno 30. oktober 2011.

3. člen
Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico na Dobravi bo razgrnjen v prostorih Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, sejna soba 313/III v času uradnih ur ter na uradni spletni strani Občine Radlje ob Dravi (http://www.obcina-radlje.si).

4. člen
Javna obravnava osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico na Dobravi bo v sredo 19. oktobra 2011 ob 15. uri v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi, sejna soba 313/III.

5. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko na razgrnjeni osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali pošlje na elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si. Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.

6. člen

Ta sklep se objavi z javnim naznanilom po kabelski televiziji in na spletni strani http://www.obcina-radlje.si).

Številka: 35001-0003/2011-07 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum:22.9.2011 Alan Bukovnik, dipl. upr. Org.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav