16:38, čet, 30. Jun

VIDEO: V Rušah danes niso izvedli seje, saj občinski svetniki niso sprejeli dnevnega reda

Danes se je v Občini Ruše odvila 21. redna seja občinskega sveta Občine Ruše. Tudi tokrat ni šlo brez zapletov.

Do težav je prišlo tudi pri glasovanju o dnevnem redu. Oglasil se je Darko Knez – ZA – Združena akcija, ki je predlagal umik dodatnega gradiva pri 10. točki dnevnega reda – Aktivnosti in finančne posledice prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah.

Knez: “Nismo zato tukaj, da se bomo seznanjali z različnimi variantami poteka obvoznice. OSOR je prepovedal vse aktivnosti v zvezi z obvoznico. Mi razumemo to gradivo kot nespoštovanje sklepov, ki smo jih sprejeli. Ne bomo glasovali o obvoznici, saj smatramo, da izvajate nadaljnje aktivnosti.”

Gradivo naj bi ponovno prejeli tik pred zdajci in sicer včeraj, le dan pred sejo, ob 14.50 uri. Poudaril je, da se mu to ne zdi dopustno. V gradivu naj bi manjkali nekateri stroški, za katere so zaprosili svetniki in sicer študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite, okoljsko poročilo, ki ga je Občina Ruše naročila januarja letos, prav tako prejem odločbe Ministrstva za okolje in prostor.

Martin Lesjak  se je pridružil Knezu in dejal: “Zahtevali smo aktivnosti in finančne posledice, ne to, kaj je naredila stroka. Če pa že bomo razpravljali, pa morajo biti predlogi sklepov poslani prej. Prosim, da se to umakne.”

Peter Juhart – Za -Združena Akcija je tik pred glasovanjem poudaril: “Mi smo najvišji organ odločanja v naši občini in stroka nam ne more vsiljevati določenih stvari, ki jih mi ne želimo. In mi smo izrecno izrazili svoje pomisleke glede obvoznice. In smo podali jasno stališče nas svetnikov, ki smo izvoljeni s strani občanov in občank, ki zastopamo njihove interese, da se ne strinjamo s to drugo varianto. In prosim, da se to spoštuje – občinski svet kot najvišji organ, kajti mi nismo neke marionete, s katerimi se da poigravati malo levo, malo desno.”

Županja Urška Repolusk je dejala: “Pri sklepih imate možnost, da izločite katerokoli varianto, ki je bila predlagana s strani stroke.”  Ko je predlagala celoten dnevni red pa hladen tuš. Svetniki so bili proti sprejemu, zato se je seja zaključila.

Županja je po zaključku, ko so svetniki odšli, dejala: “Ne vem, kaj jih je zmotilo. Zmotilo jih je namreč, po moje, da bi se mroali nekaj odločit v zvezi s tem, torej zaključit eno izmed možnih tras, ali traso ob železnici ali pa tisto prvo varianto, da bi se pač nek postopek ustavil, da bi mi lahko nadaljevali z delom. Tako pa smo zdaj v nekakšni pat poziciji, kjer z delom ne moremo nadaljevati.”

A Darko Knez je prav tako ob koncu povedal, kako naprej: “Mislim, da se moramo najprej z županjo in svetniki slišati. V naši svetniški skupini ZA – Združena akcija že tri leta in pol opozarjamo na odnos županje do svetnikov, nejn odnos se kaže že tudi preko pristopa do raznih projektov, do vseh ostalih stvari, ki jih želimo. Ne želi se pogovarjati, ne sliši.”

Nadaljeval je: “In očitno ne sliši tudi občanov, ki stanujejo ob predvideni trasi zahodne obvoznice. In zato smo se odločili, da na takšen način, kjer dobimo mi sklepe o odločanju neke variante, kjer živi, ne vem, 500 do tisoč ljudi, ki so vezani na to obvoznico, v roku 24 ur – to se nam zdi popolnoma nesprejemljivo. Menimo, da je za to potrebna neka širša demokratična razprava, mogoče preko zbora občanov, da dosežemo nek širši družbeni konsenz. Saj politika v končni fazi je to, da se dogovorimo, kako bomo ljudje živeli v tej občini, ne pa da poslušamo soliranje in trmoglavost naše županje.”

Spomnimo…

Občinski svet Občine Ruše je županji Urški Repolusk februarja na redni seji  prepovedal nadaljnje postopke in črpanje sredstev v zvezi z novo traso ruške obvoznice.

“Občinski svet Občine Ruše prepoveduje vse nadaljnje postopke in črpanje sredstev iz postavke 421 (izdelava prostorskih aktov/ področje prostorskega planiranja), v zvezi z novo traso ruške obvoznice. Aktivnosti se lahko nadaljujejo le na podlagi posebnega soglasja OSOR. Županja mora na naslednjo sejo OSOR uvrstiti točko dnevnega reda, o aktivnostih in finančnih posledicah za proračun od 1. januarja 2019 dalje, v zvezi z načrtovanjem vseh tras ruške obvoznice.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *