21:26, sre, 12. Jun

Zimske razmere na cestah, policija napovedala poostren nadzor

Po Sloveniji je mrzlo, kar se kaže tudi na cestah, ki so mokre, zasnežene ali pa poledenele. Policija je napovedala za danes poostren nadzor nad upoštevanjem določil o hitrosti in varnostni razdalji na avtomobilskih cestah in hitrih cestah. Več

Policisti so na poplavljenih območjih okrepili prisotnost, opozarjajo na izkoriščevalce in goljufe

Na območju Policijske uprave Celje so poplave prizadele območja osmih policijskih postaj. Daleč najhuje je bilo na koroškem, mozirskem, žalskem in laškem območju, kjer je bilo mnogo ljudi primorano na hitro zapustiti svoje domove. Prazne hiše in nezavarovano premoženje pa predstavljajo priložnost za tatove. Več

Policija je seznanjena s pozivi k udeležbi na neprijavljenih protestih, policisti bodo dogajanje nadzirali

Mariborski policisti so seznanjeni s pozivi na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi in udeleževanju na neprijavljenih protestih, ki naj bi se odvijali v prihodnjih dneh na območju Policijske uprave Maribor. Zato izpostavljajo, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, začasno pa je omejeno tudi prehajanje ljudi med statističnimi regijami. Več

Policisti pri nadzoru ugotovili, da tudi otroci v avtih niso bili privezani

Med 8. in 14. marcem 2021 so policisti po vsej Sloveniji preverjali, ali vozniki in sopotniki med vožnjo uporabljajo varnostni pas. V tem obdobju so ugotovili 2.246 kršitev zaradi neuporabe varnostnih pasov oz. zadrževalnih sistemov za otroke. Od vseh ugotovljenih kršitev so kršitelje v 453 primerih samo opozorili. Več

Policisti v zadnjem tednu izrekli več opozoril in izdali manj glob

V zadnjem tednu so policisti opravili 16.794 nadzorov glede izvajanja vladnih odlokov. Izrekli so 1026 opozoril in izdali 519 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. Izrekli so 14,4 odstotka več opozoril kot teden prej in izdali 4,4 odstotka manj glob, je navedel namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Več

Kljub stalnemu nadzoru in dokaj visokim globam še vedno zaznavajo večje število kršitev

Največ primerov neupoštevanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa inšpektorji še vedno zaznavajo na javnih površinah, je danes povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Ob tem je ljudi pozvala, naj se v prazničnem času ne družijo. Tudi na policiji so opozorili, da kljub stalnemu nadzoru še vedno zaznavajo večje število kršitev. Več

Dan invalidov: Podrobnejši nadzor mariborskih policistov na parkiriščih

Policisti PU (Policijske uprave) Maribor bodo jutri, 3.12., na mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, med rednim delom pogosteje nadzirali parkiranje na parkirnih prostorih za invalide. Več

V Upravni enoti Maribor preverjajo prijave prebivališč na naslovih z več prijavljenimi

V Upravni enoti (UE) Maribor so potem, ko je temo izpostavili predsednika vlade Janeza Janše na začetku tega tedna, uvedli postopek notranjega nadzora na področju prijave prebivališč. Danes so povedali za STA, da preverjajo vse naslove, ki imajo prijavljenih več kot 20 oseb. Zaenkrat kot sporna navajajo dva naslova. Več

Gradbeni, okoljski, stanovanjski in drugi inšpektorji napovedujejo več tisoč nadzorov

Inšpekcija za okolje in naravo ter gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija je napovedala, da bodo v letošnjem letu izvedli vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. Več kot 2000 nadzorov bodo opravili v 20 usmerjenih akcijah. Med drugim bodo okoljski inšpektorji izvedli akcijo nadzorov v centrih za obdelavo mešane komunalne odpadne embalaže v Dravski kotlini in v Murski kotlini. Sicer pa bodo opravili tudi nadzor dela upravnikov večstanovanjskih stavb, gradnje objektov in mnogih drugih področij.

Akcije inšpektorjev za okolje

Okoljski inšpektorji bodo ciljno pregledali pomembnejše vire nitrata za Dravsko kotlino in Mursko kotlino, saj opozarjajo, da sta vodni telesi podzemne vode v teh dveh kotlinah v slabem kemijskem stanju. Zaradi težav pri oskrbi s pitno vodo na tem območju, zaradi onesnaženosti vodonosnikov bo v akcijo vključen tudi nadzor nad rabo vode iz drugega terciarnega vodonosnika Dravske kotline. Preverjali bodo tudi čezmejno pošiljanje odpadkov skupaj s predstavniki Finančne uprave RS in policije ter tujih nadzornih organov, predvsem na mejnih prehodih. Nadzor bodo izvedli tudi pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj ter vožnjo v naravnem okolju. Prednostno se bo nadzor izvajal na območjih, ki imajo naravovarstveni status. Letos so sicer okoljski inšpektorji že imeli usmerjeno akcijo ravnanja s komunalno odpadno embalažo pri izvajalcih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov. Opravili pa bodo tudi akcijo nadzora nad petimi nosilci skupnih načrtov glede zbiranja in obdelave te opreme.

Stanovanjski inšpektorji nad upravnike

Stanovanjska inšpekcija bo imela akcije nadzorov nad upravniki, nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ter nad rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah. Preverili bodo, ali upravniki spoštujejo določbe materialnih predpisov ter ali izvajajo predpisano vzdrževanje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah, pa tudi odgovorno in zakonito poslovanje prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb v fazi prodaje.

Slika je simbolična.
Slika je simbolična.

Več akcij gradbenih inšpektorjev po vsej državi

Gradbena inšpekcija pa si je v letu 2020 zastavila šest usmerjenih akcij. Dve sta usmerjeni v preprečevanje nastanka nedovoljenih gradenj oziroma nedovoljenih objektov. V eni akciji bodo izvajali nadzore gradnje objektov, na katere so jih opozorili, v drugi pa bodo bolj splošno preverjali, ali je bilo za gradnjo oz. objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Napovedujejo tudi akcijo nadzorov nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov, usmerjeno akcijo nadzorov nad prijavo začetka gradnje, ki bo usmerjena v ugotavljanje, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in imenovanja nadzornika. Preverjali pa bodo tudi, ali pri gradnji objektov udeleženci izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela. V sklopu akcije bo opravljen tudi nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč.

Slika je simbolna.
Slika je simbolna.

Geodetski inšpektorji bodo preverjali tudi evidentiranje v katastru

Geodetska inšpekcija bo imela dve usmerjeni akciji nadzora. Prva bo v geodetskih podjetjih za zagotavljanje izpolnjevanja pogojev podjetij, z drugo pa bodo preverili evidentiranje nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin.
VIR: STA

Policisti poostrujejo nadzor voznikov v predpustnem in pustnem času

Policija opozarja voznike in druge udeležence prometa, da v predpustnem in pustnem času ne posegajo po alkoholnih pijačah, če nameravajo voziti. Tako z mariborske policijske uprave pozivajo k treznosti tudi v tem času, ko je v Spodnjem Podravju kurentovanje v velikem razmahu. Na Ptuju so minuli teden pri več voznikih namerili prekomerne vrednosti alkohola. Več

Poostren nadzor pešcev po vsej državi

Od 3. do 13. oktobra bodo policisti po vsej Sloveniji nadzorovali pešce kot udeležence v prometu. Izvajali bodo krajše nadzore prometa, namenjene predvsem nadzoru pešcev in kako ti upoštevajo cestno-prometne predpise. Akcija poteka pod okriljem Javne agencije RS za varnost prometa. Več

Mariborski policisti s poostrenim nadzorom voznikov motornih koles in mopedov

V času od 15. do vključno 28. 4. 2019 na območju Policijske uprave Maribor policisti izvajajo poostrene aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti voznikov enoslednih motornih vozil. V sklopu izvajanja teh aktivnosti so na območju celotne policijske uprave v nedeljo, 21. 4. 2019, v času od 12.00 do 19.00, izvedli poostren nadzor cestnega prometa, s poudarkom na ugotavljanju kršitev voznikov enoslednih motornih vozil na cestnih odsekih, kjer je problematika te vrste udeležencev največja (ceste v naseljih, regionalne in glavne ceste).

V povezavi z varnostjo voznikov enoslednih motornih vozil v cestnem prometu so policisti pri izvajanju poostrenega nadzora ugotovili 24 kršitev cestno prometnih predpisov. Zaradi teh kršitev je bila 18 kršiteljem izrečena globa, 3 kršitelji so bili opozorjeni, zoper 3 kršitelje pa je bil podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Med kršitvami voznikov enoslednih motornih vozil so pri 5 voznikih ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola (v 2 primerih je koncentracija znašala nad 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja je bilo vozniku motornega kolesa na območju PP Podlehnik motorno kolo zaseženo, prav tako je bilo zoper voznika neregistriranega mopeda na območju PP Rače odrejeno pridržanje, ker je s kršitvijo nadaljeval
in vozil v cestnem prometu motorno vozilo pod vplivom alkohola.
V toplejših mesecih in ugodnih vremenskih razmerah se poveča delež udeleženih voznikov enoslednih motornih vozil (motornih koles in mopedov) v cestnem prometu. To vpliva na povečanje prometno-varnostne problematike, povezane s tovrstnimi udeleženci cestnega prometa, ki so v primeru prometnih nesreč zelo izpostavljeni hujšim telesnim poškodbami.

motoristi

V letu 2019 se je na območju PU Maribor povečala prometno-varnostna problematika, povezana z vozniki enoslednih motornih vozil v cestnem prometu, še posebej vozniki motornih koles. V obdobju od 1. 1. do 15. 4. 2019 je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 13 (6) voznikov motornih koles, med katerimi so bili 3 (0) hudo telesno poškodovani in 8 (3) lahko telesno poškodovanih. V zadnjem tednu, predvsem pa ob koncu tedna in v času velikonočnih praznikov, se je zaradi ugodnih vremenskih razmer bistveno povečalo število udeležencev ranljivih kategorij v cestnem prometu, še posebej voznikov enoslednih vozil. Posledično so se prometno varnostne razmere na območju PU Maribor izrazito poslabšale, saj smo v navedenem obdobju obravnavali dve prometni nesreči s smrtnim izidom, ki so jih povzročili vozniki motornih koles in sicer: 20.4.2019 na regionalni cesti št. 707, izven naselja Sveti Duh na Ostrem vrhu, zaradi neprilagojene hitrosti, v kateri je umrl voznik motornega kolesa in 22.4.2019 na regionalni cesti št. 433, izven naselja Ledinek, zaradi nepravilnega prehitevanja voznika motornega kolesa, v kateri je umrl kolesar (otrok).

Fotografija je simbolična Foto: Shutterstock
Fotografija je simbolična
Foto: Shutterstock

Za varno udeležbo v cestnem prometu voznikom enoslednih motornih vozil policija svetuje dosledno uporabo ustrezne zaščitne opreme in predpisane zaščitne čelade (ki v primeru udeležbe v prometni nesreči vplivajo na zmanjšanje telesnih poškodb), spoštovanje cestno-prometnih predpisov (predvsem upoštevanje omejitev hitrosti ter prilagoditev hitrosti razmeram v prometu, na cesti oziroma svojim sposobnostim, saj so hitrost in s hitrostjo povezani vzroki najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil), nošenje svetlih odsevnih oblačil za povečanje vidnosti v cestnem prometu ter dosledno uporabo predpisanih luči (zaradi ožje silhuete so vozniki enoslednih motornih vozil za druge udeležence manj vidni, kot ostala širša vozila, kar pa je ključnega pomena za pravočasno in pravilno reagiranje v cestnem prometu), vožnjo enoslednega motornega vozila le v ustreznem psihofizičnem stanju (vožnja pod stresom, utrujenostjo ali pod vplivom alkohola oziroma drugih psihoaktivnih snovi je izjemno nevarna in nesprejemljiva) ter vožnjo le tehnično brezhibnega motornega vozila (posebno pozornost naj namenijo rednemu preverjanju tehnične brezhibnosti, še posebej stanju pnevmatik, zavoram, svetlobnim telesom, in stanju verige).
Posebej pozorni morajo biti na voznike enoslednih motornih vozil tudi drugi vozniki motornih vozil, ki se morajo zavedati, da je v pomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih, še posebej ob ugodnih vremenskih razmerah, udeležba teh v cestnem prometu zelo velika. Zaradi tega vsem voznikom motornih vozil svetujemo: strpno vožnjo in dosledno spoštovanje cestno-prometnih predpisov (še posebej glede hitrosti, upoštevanja prednosti, pravočasnega nakazovanja spremembe smeri z utripalkami, vožnjo v ustreznem psihofizičnem stanju ipd.) ter pozorno spremljanje prometa, še posebej na nepreglednih delih cest ali v križiščih, tako da bodo voznika enoslednega motornega vozila lahko pravočasno opazili in tudi varno reagirali.

JUTRI MARATON RADARJEV: Preverite kje bodo policisti nadzirali hitrost

Jutri bo na 617 lokacijah po Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti. Večje število kontrol (z radarji) je pričakovati skozi cel dan, od 6h do 18h. TUKAJ lahko preverite na katerih lokacijah bodo merili hitrost. Več

Občinski informator 838 (26.3.2018)

Tokrat v Občinskem informatorju:
– Do konca marca je odprt vpis v vrtce
– Mariborska Snaga pričela s poostrenim nadzorom ločevanja odpadkov
– Slavnostna akademija Janka Glazerja Več

FOTO in VIDEO: Snaga pričela s poostrenim nadzorom ločevanja odpadkov v Mariboru

Danes je Snaga Maribor pričela s poostrenim nadzorom ločevanja odpadkov, ki bo traja vse do konca leta. Dane so pred očmi in objektivi medijev opravili kontrolo zabojnika za embalažo. V 20 minutah so odkrili 12 potencialnih kršiteljev, zoper katere bodo uvedli prekrškovni postopek. Več

Ruški občinski svetniki podpirajo investicije

Na včerajšnji, 19. redni seji občinskega sveta Občine Ruše, so svetniki potrdili letni program športa, obravnavali končna poročila nadzorov Občine Ruše, OŠ Janka Glazerja in CEZAMa in v svojih vrstah pozdzavili novega člana. Jerneja Brgleza, ki je odstopil v začetku januarja letos, je nadomestil Aleksander Brunčko. Več

Kje ste parkirali? Redarji v poostren nadzor

V teh dneh bodo mestni redarji opravljali poostren nadzor mirujočega prometa na območju Mestne občine Maribor. Najbolj pozorni bodo v okolici mariborske tržnice, pod Pohorsko vzpenjačo in v središču Kamnice. Več

POOSTREN NADZOR nad pešci in vozniki, ki jih ogrožajo

“Pešci, poskrbite za svojo vidnost, vozniki, bodite previdni!”, opozarjajo policisti. Da bi izboljšali varnost pešcev v cestnem prometu, bodo danes od jutra do 13h na območju celotne Policijske uprave Maribor izvedli poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju kršitev pešcev in voznikov, ki ogrožajo varnost pešcev. Več

VOZNIKI POZOR: Med vožnjo ne uporabljajte telefona

Policisti v teh dneh opravljajo preventivno akcijo in nadzor nad uporabo telefonov med vožnjo. Opozarjajo, da je uporaba opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje, nevarna. Več

POOSTREN NADZOR: Ta vikend boste “pihali”

Policisti bodo na območju Maribora s širšo okolico to soboto izvajali poostren nadzor, s katerim bodo preverjali psihofizično stanje voznikov. Gre za vseslovensko akcijo in evropsko usklajen nadzor cestnega prometa »ALCOHOL & DRUGS«. Več