12:39, sob, 20. Jul

Cesta v Zimici (do)končno obnovljena

Cesta v Zimici, ki je ena najbolj prometno obremenjenih lokalnih, kot tudi tranzitnih cest v občini, je bila na odseku, ki so ga sedaj obnovili v zelo slabem stanju.

Ker cesta posledično več ni zagotavljala potrebne varnosti, pretočnosti in obremenitev, zato jo je bilo nujno obnoviti in ponovno zagotoviti  potrebno cestno prometno varnost udeležencev prometnih tokov, še posebno pešcev in šolarjev, saj tod poteka tudi šolska pot.

obnova ceste

V okviru izvedbe je bil saniran tudi večji usad na delu ceste, zgrajen je bil enostranski pločnik v celotni dolžini rekonstrukcije ceste, urejena je bila vsa komunalna infrastruktura v območju ceste (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije), zgrajeni so bili potrebni oporni zidovi, škarpe in varovalne ograje, obnovljeno je bilo eno avtobusno postajališče, celotno cestišče, pa je bilo razširjeno na ustrezno širino primerno kategorizaciji predmetne ceste, kar omogoča zaris ločevalnih pasov, kar bo še pripomoglo k cestno prometni varnosti vseh udeležencev cestnega prometa.

Za obnovo ceste so izmed šestih prijavljenih izvajalcev na področju cestogradnje, izbrali ekonomsko najugodnejšega ponudnika, Komunala Slovenske Gorice d.o.o., ki je izpolnjeval vse razpisne pogoje. Sredstva za izvedbo so bila zagotovljena izključno iz proračunskih sredstev občine v letih 2016 in 2017, in so znašala 303.336,86 evrov.

V letu 2016 je bilo realizirano približno 30% del, v letu 2017 pa 70% . Sporočajo, da gre šele za prvo fazo rekonstrukcije lokalne ceste, katera je bila zaradi potrebnega velikega finančnega vložka razdeljena na več posameznih faz izvedbe in katere še nameravajo izvesti v prihodnjih letih, skladno z razpoložljivostjo potrebnih finančnih sredstev v občinskem proračunu.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.