01:18, ned, 14. Jul

Mariborski mestni svetniki potrdili prodajo Farmadenta

Mestni svet Mestne občine Maribor, je včeraj dal zeleno luč za pričetek prodajnega postopka podjetja Farmadent d.o.o..

seja-ms-mom

Na včerajšnji seji Mestnega sveta MO Maribor so mestni svetniki odločali o pričetku prodaje podjetja Farmadent d.o.o.. Večinski lastnik podjetja je MO Maribor s 83,35-odstotnim deležem, sledijo občine Hoče – Slivnica s 5,48 %, občina Rače – Fram s 3,55 %, občina Miklavž na Dravskem polju s 3,01 %, občina Duplek z 2,68 % in občina Starše z 1,93 %. Mestni svetniki so s 14 glasovi za in sedmimi proti potrdili oba sklepa vodstva MO Maribor, ki predvideva začetek postopka prodaje. Med razpravo med mestnimi svetniki pa so se oblikovali še dodatni sklepi, od katerih sta bila sklepa: da se postopek prodaje začne, vendar se podjetje ne zaključi, dokler se Ustavno sodišče ne opredeli o pobudi za oceno ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti ali dokler Državni zbor ne poda razlage o avtentičnosti Zakona. Omenjen sklep so mestni svetniki sprejeli z 22 glasovi za in petimi proti. Sprejeli so tudi sklep, da se sredstva iz morebitne prodaje podjetja porabijo na podlagi prioritetnega seznama, ki ga potrdi MS MO Maribor, s šestimi glasovi za in nič proti. Prav tako so sprejeli sklep Odbora za finance, ki predlaga, da se podaljša rok iz tretjega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti na vsaj tri leta, in sicer z 28 glasovi za in nič proti. Razlog za pričetek prodajnega postopka je Zakon o lekarniški dejavnosti (v nadaljevanju Zakon), ki je dne 27.1.2017 stopil v veljavo in med drugim posredno zadeva tudi družbo Farmadent d.o.o.. Zakon je v 26. členu prepovedal vertikalne in horizontalne povezave med izvajalci lekarniške dejavnosti.

Tako izvajalci lekarniške dejavnosti neposredno ali posredno prek povezanih oseb ne smejo ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost industrijske proizvodnje zdravil, medicinskih pripomočkov ter drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ali dejavnost prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki, ali prek kapitalskih naložb ali kako drugače pridobiti ali imeti nadzor nad upravljanjem teh pravnih oseb oziroma jih voditi.

MO Maribor je skupaj z navedenimi občinami, v enakih deležih tudi lastnica Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor, kar na osnovi določil zakona predstavlja horizontalno povezavo med izvajalcem lekarniške dejavnosti in dejavnostjo prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki preko kapitalskih naložb oz. nadzora teh pravnih oseb. Zakon je določil izjemno kratek rok za uskladitev z določbami zakona in sicer najpozneje v enem letu od uveljavitve le tega, to je do 27.1.2018.

Na ta način se bo zaščitila vrednost premoženja Mestne občine Maribor ter delovna mesta v podjetju, prav tako pa se bo omogočilo ohranjanje dejavnosti. V kolikor bi se v vmesnem času do zaključka postopka prodaje spremenila določila sprejetega Zakona o lekarniški dejavnosti (v posledici vloženih pravnih sredstev na Ustavno sodišče RS), bo Mestni svet o tej tematiki ponovno odločal.

Na 11. izredni seji MS MO Maribor so bili sprejeti tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017, Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v Mestni občini Maribor – druga obravnava, Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v Mestni občini Maribor – druga obravnava, Dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo ceste Trčova III. In IV. etapa in Dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo suhih transformatorjev na črpališču Vrbanski plato.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.