06:44, čet, 9. Feb

Novost: Nekateri zaposleni boste prejeli do 150 evrov dodatka

Vlada Republike Slovenije je sprejela posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki omogoča izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Finančna sredstva za projekt bodo zagotovljena iz proračunskih sredstev Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zaradi trenutne situacije na področju zdravstva in socialnega varstva se javni uslužbenci v plačni skupini J soočajo s povečanimi obremenitvami zaradi interventne zakonodaje iz leta 2022 (Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva in Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva).

Posledično prihaja do odpovedi pogodb ali pa izvajalci na podlagi razpisanih prostih delovnih mest za delovna mesta v plačni skupini J ne morejo dobiti ustreznih zaposlitev.

Na podlagi navedenega je vlada sprejela posebni vladni projekt, ki bo vzpostavil možnosti dodatnega nagrajevanja bolj obremenjenih javnih uslužbencev na določenih delovnih mestih v plačni skupini J.

Javnemu uslužbencu se lahko za posamezni mesec izplača delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini do 150 evrov bruto za polni delovni čas.

Razpoložljiva masa sredstev na ravni posameznega izvajalca posebnega vladnega projekta se izračuna tako, da se število zaposlenih v plačni skupini J pri posameznem izvajalcu posebnega vladnega projekta za predpretekli mesec glede na mesec obračuna delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pomnoži s 100 evrov. K tej masi sredstev se prištejejo prispevki delodajalca za socialno varnost. Vlada Republike Slovenije se je zavezala, da bo delovna uspešnost iz tega naslova prvič izplačana pri plači za mesec januar 2023.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *