07:40, pon, 4. Dec

Ptujska županja odločno proti selitvi inšpektorjev v Maribor

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek odločno nasprotuje napovedani selitvi sedmih davčnih inšpektorjev v Maribor.

Nuška Gajšek

Finančni urad (FU) Ptuj je v letu 2015 izgubil davčno inšpekcijo zaradi uvedbe takoimenovanih (t.i.) vitkih davkov, ki so jim odvzeli oddelek inšpekcije. “Od takrat dalje spada sedem ptujskih davčnih inšpektorjev pod vodstvo FU Maribor, locirani pa so še vedno na Ptuju (Trstenjakova 2a), a jih po naših informacijah namerava FU Maribor tudi lokacijsko preseliti v Maribor, čeprav tudi po našem mnenju za to odločitev ni nobenega racionalnega argumenta,” je zapisala Gajškova v javnem pozivu.

K temu je odala, da so rezultati njihovega dela nadpovprečni, zato lokacija Ptuja ne more biti ovira za dobro opravljeno delo ter, da bi lokacijska preselitev inšpektorjev s ptuja v Maribor bistveno povečala stroške prevoza na delo in z dela. “Pomeni nepotrebno povečanje stroškov državnega proračuna. S tem se stroški za najemnino za prostore na Ptuju ne zmanjšajo, saj v istem nadstropju ostaja še šest inšpektorjev, ki so locirani na FU Ptuj in delajo za Generalni finančni urad Ljubljana, in še štirje drugi zaposleni,” je dejala. “Zato se tudi sami sprašujemo kako lahko varuhi javnih financ in zagovorniki racionalizacije v lastnih vrstah delujejo popolnoma drugače,” je še dodala Gajškova.

Preselitev inšpektorjev s Ptuja v Maribor bi po njenem bistveno poslabšala njihove življenjske razmere, saj pomeni izdatnejšo porabo časa za prihod na delo in z dela. “Nekateri se že na Ptuj pripeljejo iz precej oddaljenih krajev. Povrhu je povprečna starost ptujskih inšpektorjev 50 let, najstarejši je nekaj mesecev pred upokojitvijo, zato pomeni tovrstna sprememba izjemno velik stres za zaposlene. Ne nazadnje pa na svoji lokaciji ostajajo tudi inšpektorji iz FU Dravograd, ki prav tako spada pod FU Maribor,” je še dejala.

Gajškova je zato pozvala vodstvo FU Maribor, da razmislijo o smotrnosti napovedanih novosti in ali te res prinašajo  racionalizacijo delovanja davčne inšpekcije. “Mestna občina Ptuj je odločno proti vsakršni centralizaciji, ki siromaši številna lokalna okolja v Sloveniji in s tem prinaša neenakomeren razvoj države,” je še zapisala v javnem pozivu.

Dopolnjeno 13. januar 2019, ob 9.11

Na Fursu so za STA pojasnili, da njihova organizacija temelji na zakonskih in podzakonskih aktih ter na njihovih notranjih aktih. Na tej podlagi poleg generalnega urada in posebnega finančnega urada v Sloveniji deluje še 15 območnih finančnih uradov, na katerih lahko davčni zavezanci opravijo vse storitve, vključno z vložitvijo prijave davčnih kršitev.

Naloge s področja davčnega inšpekcijskega nadzora, ki jih izvajajo inšpektorji, pa so zaradi boljše organizacije in učinkovitejšega izvajanja teh nadzorov vse od združitve nekdanje davčne in carinske uprave v Furs sistemizirane zgolj na osmih območnih uradih. Ptujski urad tako nima svojih finančnih inšpektorjev, pač pa naloge na njihovem območju izvajajo inšpektorji iz mariborskega urada, ki imajo od leta 2015 svojo pisarno v prostorih na Ptuju.

Ker so se konec leta na mariborskem uradu, ki deluje v lastniških prostorih, sprostila določena delovna mesta, zaradi boljše organiziranosti dela načrtujejo selitev inšpektorjev s Ptuja. Podobne organizacijske in lokacijske spremembe zaposlenih izvajajo tudi na drugih finančnih uradih, pri tem pa upoštevajo tudi pravice zaposlenih.

Zakon o javnih uslužbencih in kolektivna pogodba za javni sektor oziroma kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti tako med drugim določajo, da javnega uslužbenca brez njegove privolitve ni mogoče premestiti v drug kraj, ki je oddaljen več kot 70 kilometrov oziroma več kot uro vožnje z javnim prevozom, še pojasnjujejo na Fursu, še poroča STA.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

Triglav