14:20, pon, 15. Jul

V Mariboru predvidoma od maja dražji vrtci

Mariborski mestni svet bo na aprilski seji odločal o dvigu cen vrtcev. Če bo predlog sprejet, bodo nove cene programov od maja v povprečju višje za nekaj manj kot sedem odstotkov. Za občane Maribora so na mestni občini predvideli znižanje plačila s subvencijo iz proračuna, ki bo za vsakega otroka mesečno v povprečju znašala 20,27 evra.

pust, vrtec zvonček

Povprečno se bodo cene vrtcev zvišale za 6,89 evra mesečno. Za občane MO Maribor so predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v MO Maribor. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna.

Stroški dela predstavljajo okrog 80 % delež cen vrtcev in najbolj vplivajo na višino cene. V času od sprejema trenutno veljavnih cen programov so se spremenila izhodišča za izračun stroškov dela zaposlenih. Vlada RS in sindikati javnega sektorja so namreč decembra 2018 sprejeli dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Dogovor pomeni rast vseh elementov cen programov vrtcev, ki predstavljajo stroške dela (plače, prispevki, drugi osebni prejemki). V prvih mesecih letošnjega leta je večina slovenskih občin sprejela odločitev o dvigu cen vrtcev.

Za občane MO Maribor so s “Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM” predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. “Najobsežnejše dodatno znižanje, namenjeno našim občanom je tako imenovano splošno znižanje in znaša od 7 – 23 % plačila, ki bi ga sicer starši morali plačati. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna,” pojasnjujejo na MO Maribor.  Poleg navedene subvencije sta iz mestnega proračuna plačni še dve dodatni znižanji plačil staršev, in sicer poletna rezervacija in znižano plačilo vrtca v primeru bolezni otroka. Vse tri dodatne subvencije plačil staršev za mariborske občane znašajo 1.438.000 evrov. Sredstva za njihovo plačilo so planirana v proračunih za leti 2019 in 2020, ki ju bo Mestni svet MO Maribor sprejemal na isti seji kot predlog cen vrtcev.

Plačniki storitev predšolske vzgoje so občine, v katerih imajo otroci stalno prebivališče in starši v vrtec vključenih otrok, katerim plačilo vrtca določi pristojni Center za socialno delo na osnovi njihovih dohodkov in premoženja. V mariborskih javnih vrtcih je s strani proračuna pokritih 77 % vseh stroškov, s strani staršev pa 23 %. Proračunska sredstva so zagotovljena v proračunu, prispevek staršev pa se zagotavlja s plačili staršev v odstotku od cene programa, v katerega je otrok vključen. Predlagana korekcija cen programov mariborskih javnih vrtcev pomeni višje plačilo staršev od 5,73 % do 6,54 %, kar v znesku pomeni od 1,84 evra do 17,81 evra oz. povprečno za 6,89 evra mesečno.
Povečanje plačila je odvisno od dohodkovnega položaja staršev in programa vrtca, ki ga otrok obiskuje.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.