V načrtih rekonstrukcija mostu čez Dravo v Zgornjem Dupleku

Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo povprašali kaj imajo v prihajajočem obdobju v načrtu v Občini Duplek.

V manjših občinah se državne ceste močno prepletajo z občinskimi. Preverili smo kaj ima Direkcija RS za infrastrukturo v planu urejati v Občini Duplek. Pojasnili so nam, da je v teku novelacija PZI1 rekonstrukcije mostu čez Dravo, ki se nahaja na državni cesti R3- 710/1292, na odseku Maribor–Vurberk–Ptuj, v km 6,060.

Javni razpis za izvedbo del izveden predvidoma v obdobju 2022/23

“Po reviziji projektne dokumentacije sledi urejanje zemljiškoknjižnih zadev na parcelah v območju predvidenih posegov in nato gradnja. V kolikor ne bo zapletov pri pridobitvi zemljišč bo javni razpis za izvedbo del izveden predvidoma v obdobju 2022/23,” še pojasnjujejo na DRSI.

Preverili smo, če imajo kakšne konkretne podrobnosti o tej investiciji tudi na Občini Duplek, kjer so nam pojasnili: “Glede rekonstrukcije mostu čez Dravo v Zgornjem Duplek iz strani Direkcije RS za infrastrukturo zaenkrat nismo prejeli nobenih informacij.”

Dravska kolesarska pot

Sicer pa je na DRSI trenutno v izdelavi tudi projektna dokumentacija za ureditev Dravske kolesarske poti: “Je trenutno v izdelavi projektna dokumentacija z naslovom »PZI1 ureditve državne kolesarske povezave D3 na območju občine Duplek«. Rok za izdelavo projektne dokumentacije je konec oktobra 2021.”