09:10, tor, 23. Apr

Izredna seja: Svetniki želeli videti dokumentacija o nadlegovanju na MO Maribor, Samo Peter Medved le-to zavrnil

V našem mediju smo v preteklih tednih pozorno spremljali dogajanje v kabinetu župana MO Maribor, Saše Arsenoviča, na plano so namreč prišle informacije, da se zaposleni neprimerno obnašajo do več uslužbencev. Zahtevali smo dokumentacijo a so nam dostop zavrnili. Kot kaže, se na Mestni občini Maribor na vse načine trudijo skriti informacije o prijavah nadlegovanja in neprimernem obnašanju določenih javnih uslužbencev, neuradno pa predvsem veliko očitkov leti v smeri podžupana Samo Petra Medveda.

Prav tako je pojasnila zahtevalo več mariborskih mestnih svetnikov. Mestni svetnik Igor Jurišič nam je pojasnil, da je podal predlog Stranke mladih – Zeleni Evrope za uvrstitev dodatne točke na 8. redno seji mariborskih svetnikov z namenom, da se razjasnijo vse okoliščine domnevnega kršenja pravic zaposlenim na Mestni občini Maribor. A njegov predlog so na MO Maribor zavrnili.

So ali niso pristojni? 

Ocenili so namreč, da v konkretni zadevi ne gre za vsebino, za obravnavo katere bi imel pristojnost mestni svet. Prav tako so na Mestni občini Maribor svetnikom hiteli pojasnjevati, da tudi delni dostop do dokumentacije ni mogoč. Enako pojasnilo so namenili tudi nam, na omenjeno odločitev smo se pritožili in čakamo odločitev informacijske pooblaščenke.

Sicer pa je za ta četrtek, 28. septembra 2023, sklicana izredna seja ob 16. uri, kjer bodo obravnavali točke, ki so jih predlagali svetniki. Odločili so se, da točke o dokumentacije domnevnih kršitev pravic zaposlenih na seji občinskega sveta ne bodo obravnavali. Pod to vabilo in pojasnilo je bil podpisan celo Samo Peter Medved, po pooblastilu župana. Kar se lahko zdi samo po sebi sporno, glede na to, da je ravno podžupan Samo Peter Medved eden tistih, ki bi naj bil večkrat omenjen v dokumentih, ki govorijo o neprimernem obnašanju. A točke niso umestili na sejo, češ, da je takšno mnenje Ministrstva za javno upravo. Hkrati pa so svetnikom očitali tudi, da niso pravilno priložili gradiva. 

Obrnili smo se na ministrstvo kjer so nam pojasnili, da menijo, da “pobuda članov občinskega sveta, da se na seji mestnega sveta obravnava kadrovska točka, ni skladna z zakonskimi pristojnostmi mestnega sveta. To smo pojasnili občinski upravi na njihovo prošnjo.” Dodatno smo ministrstvo povprašali, če ne velja, da če ne velja, da v koliko zahtevo za umestitev točke poda najmanj ¼ svetnic in svetnikov, kot to določa poslovnik, točka mora biti umeščena ter čigava je pristojnost da eno izmed predlaganih točk svetnikov umesti, druge pa samovoljno ne?

Obtožbe po mnenju župana niso bile dovolj tehtne za nadaljnjo obravnavo, a očitno za javnost vseeno skrite

Ob tem spomnimo, da je mariborski župan Saša Arsenovič že ocenil, da očitki in pritožbe na račun njegovih najtesnejših sodelavcev Sama Petra Medveda in Jelke Vrečko niso bili dovolj tehtni za nadaljnje obravnavanje. Jelka Vrečko je medtem že dala odpoved kot vodja njegovega kabineta. Pojavljajo se tudi konkretne špekulacije, da naj bi bil podžupan Medved zahteval, naj se zanj obremenilna vsebina odstrani iz spisa. Za Lokalec.si so na občini to zanikali: “V omenjenih primerih, ki so trenutno deležni medijske pozornosti in se nanašajo na podžupana in vodjo kabineta, pa naj poudarimo, da podžupan in vodja kabineta očitke zanikata. Podžupan nikoli ni zahteval izločitve pisma občutkov zaposlene.” 

Na to, da točke o neprimernem obnašanju ne bo na seji, so se tudi že odzvali svetniki. Lidija Divjak Mirnik iz LPR je podžupanu v odzivu zapisala, da “glede na dejstvo, da je točka 3. »Obravnava zadeve, povezane s kršenjem pravic zaposlenim na Mestni občini Maribor«, ki je predlagana z zahtevo za sklic izredne seje, neposredno povezana z vami, menim, da bi se morali iz odločanja izločiti. S tem, ko po našem mnenju neutemeljeno zavračate umestitev 3. točke na izredne sejo in kršite Poslovnik MOM, še dodatno ustvarjate vtis, da jo zavračate izključno zaradi lastnega interesa, da mestnim svetnikom onemogočite odkritje ali ste v predmetni zadevi zahtevali uničenje dokumentov kot so pisali mediji. Zato vas naprošam, da se sami izločite iz odločanja o sklicu in vsebini izredne seje. Župana pa pozivam, da raje spoštuje Poslovnik MOM.”

Igor Jurišič iz Stranke mladih – Zeleni Evrope, pa je podžupanu pojasnil: Glede na to, da gre za ugotovitveni sklep, ki nima finančnih posledic, te niso zavedene. Nadalje opozarjam, da župan nima diskrecijske pravice izločati točk v kolikor gre za sklic seje na zahtevo ¼ svetnic in svetnikov in dodatno poudarjam, da je župan na sejo uvrstil točko: »Predlog za potrditev mandata nadomestnima članoma Mestnega sveta Mestne občine Maribor«, h kateri tudi ni priložil gradiva, predlaganega sklepa in finančnih posledic, kar spet kaže na prakso samovoljnega delovanja vodstva MOM in da pravila veljajo samo za nekatere in ne vse. Seveda ta točka zame ni sporna in nimam nobenih težav s potrditvijo novih svetnikov, a poudarjam, da po merilih, ki jih navaja podžupan Medved takšna točka ne bi smela biti na dnevnem redu.”

Bodo svetniki na seji zahtevali, da se jih spoštuje?

Jurišič izpostavi še en vidik, in sicer, da v kolikor bi župan menil, da zahteva za sklic izredne seje ni skladna s poslovnikom, bi moral predlagatelje pozvati k vložitvi zahteve, ki bi bila s poslovnikom skladna, nikakor pa poslovnik županu ne omogoča, da samovoljno umika točke, ker je pač mnenja, da tega mestni svet ne more obravnavati: “S sklicem 4. izredne seje tako ni sledil določilom 31. člena poslovnika in seje ni sklical skladno z zahtevo najmanj ¼ svetnic in svetnikov, kot to določa poslovnik.”

Sodeč po zapisanem se na seji obeta izmikanje, zakaj informacij ne bodo razkrili, ne pa dejansko razkritje vsebine. Tako bo še naprej zanimivo spremljati, če bodo pri pridobivanju informacij imeli kaj več sreče mestni svetniki oz. če bodo na seji zahtevali pojasnila in bodo pri tem vztrajni ali ne.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.