06:45, tor, 23. Jul

DOPOLNITEV: Urška Repolusk seznanjena s podražitvijo v Športnem parku Ruše, a želi očrniti direktorja in zahteva njegov odstop

V letošnjem letu je prišlo do višjih cen storitev v Športnem parku Ruše. Županja Ruš Urška Repolusk zatrjuje, da s tem ni bila seznanjena, Ladinek očitke zavrača, saj so namere v sredini decembra predstavili tudi njej osebno. Podražitev je potrdil svet zavoda, v katerem sedita glavna akterja njene volilne ekipe in sicer Miha Žižek in Robert Leva kot je dejala na soočenjih.  Ladinek poudarja, da si ne želijo biti predmet populističnih javnih pozivov. Gre za še eno potezo županje, da bi očrnila direktorja Športnega parka Ruše in dosegla njegovo razrešitev?

Želi si njegov odstop in očita, da je prišlo do več kot 100-odstotne podražitve, vendar ni tako

Županja Ruš Urška Repolusk je direktorja Športnega parka Ruše (nekdanjega Cezama) Gorazda Ladineka pozvala, da predloži nov cenik in gradivo z argumentacijo povišanja cen tudi za več kot 100 odstotkov in dejala, da Občina s podražitvijo ni bila predhodno seznanjena. “Na podlagi vašega pojasnila, prejetega 5. januarja, dviga cen storitev ne moremo smatrati kot utemeljenega in upravičenega,” je zapisala v nadaljevanju.

Želi, da direktor odstopi

V nadaljevanju je zapisala, da so se cene zvišale tako za vstop v bazen, wellnes, fitnes tudi za 136 odstotkov. Vendar ni tako.

V preteklem letu je bila cena vstopa za pet ur 5,50 evra, danes ista cena velja za 120-minutni obisk. Za peturno vstopnico je treba odšteti 8 evrov, za celodnevno pa 13 evrov. Torej se je konkretno cena povišala 2,50 evra, in ne za 7,50 evra, kot je predstavila županja.

 

Ostale primerjave si lahko pogledate tudi na koncu članka, kjer so priložene tabele. V emailu, ki ga je posredovala članom Občinskega sveta Ruše ter članom zavoda ŠPR, je zapisala stare in nove cene, a ni izbrala enakih časovnih okvirov, zato primerjave niso realne. Zapisala je tudi: “Hkrati pozivam direktorja, da nemudoma sanira nastalo situacijo, hkrati pa poda svoj odstop.”

Zvišanje cen potrdil svet zavoda, v katerem sta dva člana njenega volilnega štaba

Oktobra 2018 je Urška Repolusk predstavila njeno ekipo, to so bili Miha Žižek, Peter Andrej, Robert Leva in Lucijan Vihar. In dva izmed njih sta člana Sveta zavoda Športnega parka Ruše, gre za Žižeka in Leva.

“Vodstvo zavoda je županji predstavilo namero in vzroke za preoblikovanje cen”

Gorazd Ladinek se je odzval na očitke: “Na zadnjem sestanku na sedežu občine je vodstvo zavoda predstavilo županji in nekaterim njenim sodelavkam namero in vzroke za preoblikovanje cen. Zato nam je najmanj nenavadno javno pozivanje vodstva, obtoževanje oderuštva in neutemeljenega ravnanja.” Sestanek, kjer so županjo obvestili, da bodo predlagali spremembo cenika in razloge za to, je bil 14. 12. 2021 v prostorih Občine Ruše. Županja takrat ni imela nekih pripomb, poudarja Ladinek.

V nadaljevanju je pojasnil, da je v trenutno veljavnem ceniku Svet zavoda sledil predlogu, da se spremeni cene skladno s termini koriščenja: “Določene predloge za spremembo cen, npr. za vstop v wellness, so podali tudi sami obiskovalci. Večina naših obiskovalcev bo ob koriščenju naših storitev v okvirih, kot so koristili naše storitve do sedaj, predvsem rekreacijsko plavanje v bazenu imela enake ali nižje cene.”

Potrdil je, da so podražili kartico Šport Ruše za obiskovalce, ki niso občani Občine Ruše: “V primerjavi s primerljivi športnimi objekti v naši okolici so termini koriščenja naših storitev daljši in še zmeraj po najnižjih cenah.”

Ob koncu je Ladinek pojasnil, da si želijo čim bolje upravljati objekte v Športnem parku Ruše, ne želijo pa biti predmet populističnih javnih pozivov. Želeli smo ga vprašati tudi o sestavi nadzornega sveta, a zadev zaenkrat ni želel komentirati.

 

Županjo Ruš smo prosili za termin pred kamero danes, 7. januarja, ali v ponedeljek, 10. januarja. Zaenkrat odgovora še nismo prejeli, objavili ga bomo, ko ga prejmemo.

Podražitve v praksi

Če ste lani ob prekoračitvi termina za vsake pol ure dodatno plačali en evro, boste zdaj za vsako začetno dodatno uro plačali 2 evra.

Cenik v letu 2021

Cenik z letošnjim letom

Iz spodnjih tabel je razvidno, da je cena za enkratni vstop v fitnes znašala 5,40 evra, po novem ceniku je cena višja za 1,60 evra in znaša 7 evrov. Cena za enkratni vstop na bazen in wellnes je bila 14 evrov, danes pa je 19 evrov.

Gre torej za nov poskus županje, da bi razrešili direktorja?

Za več pojasnil smo se obrnili tudi na županjo Ruš Urško Repolusk, ki smo ji posredovali novinarska vprašanja, odgovore smo prejeli, 17. januarja.

Objavljamo jih v celoti:

Kako komentirate to, da je direktor dejal, da ste bili z novimi cenami seznanjeni?

“O višini cen storitev Športnega parka Ruše nas ni seznanil niti direktor javnega zavoda niti predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda. Temo je direktor javnega zavoda le obrobno omenil na sestanku v sredini lani, vendar samo v delu preveritve cen vstopa v savne. Namere o dvigu cen ostale ponudbe direktor ni izpostavljal, niti ni predstavil višine cen. Pričakovano bi bilo, da je ustanovitelj kot financer zavoda seznanjen o tako pomembnih vprašanjih za občanke in občane, saj je javni zavod ustanovljen ravno z namenom dostopnejše športno rekreativne ponudbe občankam in občanom občine.”

Vprašali smo jo tudi ali obstaja zapisnik tega vprašanja in jo prosili, da nam ga posreduje.

“O vsebini sestanka je bil pripravljen zapis. Dokument lahko prejmete na podlagi vloge za dostop do informacij javnega značaja.”

Kako sicer ocenjujete komunikacijo med vami in g. Ladinekom?

“Vodstvo občine je z direktorjem javnega zavoda pripravljeno voditi konstruktiven dialog z namenom iskanja skupnih rešitev, ki bodo v interesu izboljšana kvalitete bivanja občank in občanov občine. Žal gospod Ladinek zavrača takšen dialog.”

Dejali ste, da gre za podražitve tudi do 136 odstotkov, vendar cenik kaže drugače, je morda pri tem prišlo do napake z vaše strani?

“Z naše strani ni prišlo do napake, cene so se povišale za 100 in več odstotkov. Bolj zaskrbljujoče je to, da cenik kaže, da je ponudba enakih storitev v večjih mestih, kjer je standard prebivalcev običajno nekoliko višji, dostopna za bistveno nižjo ceno.”

Kakšna podražitev bi bila po vašem mnenju sprejemljiva?

“Dvig cen bi lahko zasledoval povprečno zvišanje cen v letu 2021, ki je za storitve znašalo 1,5 odstotka, za cene blaga 6,7 odstotka in za cene življenjskih potrebščin 4,9 odstotka.”

Bi želeli sami kaj dodati?

“Vodstvo Občine Ruše si bo še naprej prizadevalo h konstruktivnemu dialogu in takšnim rešitvam, ki bodo v korist občankam in občanom. Ne moremo pa podpirati takšnih odločitev predstavnikov javnega zavoda, ki postavljajo dvakrat višje cene ponudbe storitev Športnega parka Ruše kot je to v sorodnih zavodih.”

 

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *

S klikom na gumb "Objavi komentar" se strinjate s pravili komentiranja.