16:05, čet, 30. Jun

Županja Ruš Urška Repolusk meni, da bo razočaranje občanov največje, če v Rušah drugo leto ne bo nove državne ceste

Poročali smo že, da so krajani Smolnika zaradi nove obvoznice na nogah. Po 30 letih, odkar so začeli z načrtovanjem umestitve državne ceste, se je namreč pojavila nova trasa obvoznice. Več lahko preberete TUKAJ.

“Največje razočaranje bo, če leta 2031 v Rušah ne bo nove državne ceste in če država ne bo investirala v ta projekt”

Razočaranje domačinov na območju, kjer naj bi potekala nova trasa, je ogromno. Zato smo županjo Ruš Urško Repolusk povprašali, ali jim je pripravljena prisluhniti in stopiti naproti ter morda poiskati novo rešitev. Omenjeni domačini so namreč večkrat poudarili, da komunikacija z županjo ni mogoča in da pogosto naletijo na gluha ušesa.

Največje razočaranje bo, če leta 2031 v Rušah ne bo nove državne ceste in če država ne bo investirala v ta projekt. Razumljivo je, da tovrstni projekti pogosto naletijo na pomisleke ali nasprotovanja ter da je popolni konsenz težko doseči. Zato smo veliko napora vložili v strokovno javno predstavitev doslej izvedenih aktivnosti priprave študije variant umeščanja tras nove državne ceste in trudimo se sproti odgovarjati na vprašanja občank in občanov. Še naprej si bomo prizadevali k transparentni komunikaciji v tem projektu in trajnostnem prostorskem razvoju kraja ob upoštevanju širšega interesa občanov Ruš,” je pojasnila Urška Repolusk.

Koalicija ni bila seznanjena z uvrščanjem nove trase

Drago Bolčina – Levica, nekdanji član koalicije, je na soočenju na BK TV povedal, da se o obvoznici z županjo ni nikoli ni pogovarjal in je nad varianto razočaran: “Na koncu bodo Ruše prizadete s tem, da bo promet še vedno usmerjen preko njih.” Bojana Muršič, SD je povedala: “Tudi kot občinska svetnica o tem nisem bila seznanjena, razen, ko se je pojavilo v medijih in strani iniciative. Bila sem izjemno razočarana, kajti ob železnici delati novo traso, bob stezo bomo tako rekli, in naravno bogastvo, ki ga imamo, na Smolniku smo naredili otroško igrišče oz igrala , ki je bilo izvedeno s participatornim proračunom. Da bi to zemljišče dali za obvoznico je skrajno neodgovorno s strani občinske uprave.” Poudarila je, da se v zadnjih treh letih o tem ni pogovarjala in da na koalicijskem sestanku ni bila prisotna.

In kako županja komentira dejstvo, da koalicija ni bila seznanjena z uvrščanjem nove trase? “S prostorskim planiranjem se ukvarja stroka. Tako veliki posegi v prostor, kot je umestitev nove ceste, terjajo najprej strokovno preučitev več variant, še preden se obvešča odločevalce.” Med drugim je dejala, da bi bilo neodgovorno zanemariti predlog stroke, da se preuči še dodatno varianto umestitve trase nove državne ceste, ob zavedanju, da je ob prvotni trasi prišlo do bistveno razširjene poselitve. “Želeli bi si, da bi lahko preučili še več variant, v kolikor bi prostor to omogočal.”

“Pri prostorskem načrtovanju, ko se trenutno strokovno proučuje vse vplive umeščanja tras ceste, še ni podanih vseh relevantnih odgovorov, da bi lahko javnosti in svetnikom (tako koalicijskim kot opozicijskim) bila predstavljena celovita informacija in podani odgovori na njihova vprašanja.”

“Zato je vključevanje javnosti oz. predstavitev obeh variant javnost bilo predvideno potem, ko bi izdelovalca zaključila okoljsko poročilo ter Študijo obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite in sicer v fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb občinskega prostorskega načrta Občine Ruše. Postopki prostorskega načrtovanja so jasno definirani v področni zakonodaji in jih je potrebno voditi v skladu z njo. Tako je tudi v primeru prostorskega umeščanja tras nove državne ceste v Rušah,” je zapisala v nadaljevanju.

“V trenutni sestavi občinskega sveta že nekaj časa koalicija ne obstaja”

Povprašali smo jo tudi, kako komentira izjave članov koalicije občinskega sveta občine Ruše, vezane na traso, ki ji nasprotujejo. “V trenutni sestavi občinskega sveta že nekaj časa koalicija ne obstaja. V demokratični družbi lahko vsakdo predstavi svoje mnenje in to tudi spoštujem. Pomembno pa je, da so mnenja predstavljena argumentirano, spoštljivo in ne vzbujajo nestrpnosti,” je zapisala in dodala: “Na konec koncev bodo o prostorskem umeščanju tras nove državne ceste v Rušah odločali svetniki, zato je prav, da izražajo svoja mnenja. Strokovne službe pa morajo poskrbeti, da imajo svetniki (tako koalicijski kot opozicijski) pred spreminjanjem tako pomembne odločitve celovite informacije na podlagi študijo več variant.”

Pa meni, da še ima zadostno podporo? Kot zapiše, se podpora ne pridobiva samo par mesecev pred volitvami, ampak se dolgoročno gradi z zaupanjem občank in občanov. “Veliko sem v stiku z mojimi občankami in občani, ki mi dajejo vedeti, da so zadovoljni z mojim delom, da prepoznajo moj trud za razvoj naše občine ter me podpirajo. Ponosna sem, da smo s sodelavkami in sodelavci občinske uprave uspeli v teh treh letih realizirati več vidnih projektov ko na primer: celovita ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ureditev cest, celovita prenova Ulica Ruške čete, prenova Doma kulture Ruše, izgradnja večnamenskega športnega igrišča na Smolniku. Načrtovano imamo energetsko sanacijo šestih javnih objektov, prizidavo zdravstvene postave, in še bi lahko naštevali.”

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *