16:40, čet, 30. Jun

Ruški svetniki sklicali in od županje zahtevali izredno sejo

Kot smo že poročali, po začetku včerajšnje redne seje Občinskega sveta Občine Ruše občinski svetniki niso potrdili dnevnega reda seje, zato te niso izvedli. Svetniki sklicali izredno sejo v sredo, 20. aprila, ob 16. uri. Kot razlog za sklic izredne seje so navedli kršitev 24. člena Statuta Občine Ruše in 95. ter 96. člena Poslovnika Občine Ruše s strani županje Urške Repolusk in neizvrševanja sklepov Občinskega sveta. Menijo, da ne spoštuje odločitev občinskega sveta.

Navedli so tudi utemeljitev. Med drugim so zapisali, da so na 20. redni seji, ki je potekala 17. februarja, s posebnim amandmajem k proračunu prepovedali vse nadaljnje postopke in črpanje proračunskih sredstev iz postavke 421 v zvezi z novo traso Ruške obvoznice.

Nato naj bi nekaj dni kasneje županja na predstavitvi tras kljub izrecni prepovedi nadaljevalja z umeščanjem nove trase obvoznice vzdolž železniške proge v krovni prostorski načrt Občine Ruše. Županjo so hkrati zaprosili, da pripravi sklep občinskega sveta iz prejšnega mandata glede prve faze obvoznice, pisno naročilo za izdelavo nove variante obvoznice in vse morebitne sklepe OSOR-ja, ki se vežejo na sprejem OPPN za obvoznico in sklepe, ki preklicujejo sklep prejšnjega občinskega sveta ter kalkulacijo vseh stroškov, ki so nastali pri trasiranju nove variante obvoznice in z njo vsi povezani stroški v obliki poročila.

Zahtevo za sklic izredne seje je podpisalo 14 svetnikov.

Druge novice

Dodaj odgovor

Prosimo izpolnite preden nadaljujete! *